Tham quan nhà máy

4
5

Xưởng khuôn

1
2
3

Phòng thí nghiệm

实验室1
实验室2

Xưởng liên kết nhiệt

Xưởng liên kết nhiệt (3)
Xưởng liên kết nhiệt (2)
Xưởng liên kết nhiệt (4)
Xưởng liên kết nhiệt (5)
Xưởng liên kết nhiệt (1)

Kho

nhà kho (2)
nhà kho (3)

Xưởng nguyên liệu

Xưởng nguyên liệu (2)
Xưởng nguyên liệu (1)

Xưởng ép phun và trồng tóc (không bụi)

 • Xưởng (2)
 • Xưởng (3)
 • Xưởng (4)
 • Xưởng (5)
 • Xưởng (6)
 • Xưởng (7)
 • Xưởng (8)
 • Xưởng (9)
 • Xưởng (10)
 • Xưởng (11)
 • Xưởng (12)
 • Xưởng (13)
 • Xưởng (14)
 • Xưởng (15)
 • Xưởng (16)
 • Xưởng (17)
 • Xưởng (18)
 • Xưởng (19)
 • Xưởng (20)
 • Xưởng (21)
 • Xưởng (22)
 • Xưởng (23)
 • Xưởng (24)
 • Xưởng (25)
 • Xưởng (26)
 • Xưởng (27)
 • Xưởng (28)
 • Xưởng (29)
 • Xưởng (30)
 • Xưởng (31)
 • Xưởng (32)
 • Xưởng (33)
 • Xưởng (34)
 • Xưởng (35)
 • Xưởng (36)
 • Xưởng (37)
 • Xưởng (1)

Bản vẽ chi tiết xưởng

 • Phòng tắm không khí

  Phòng tắm không khí

 • Nguyên liệu thô

  Nguyên liệu thô

 • Mũi tiêm

  Mũi tiêm

 • chần sợi

  chần sợi

 • Trước khi hàn nhiệt

  Trước khi hàn nhiệt

 • Quy trình niêm phong nhiệt thẻ giấy

  Quy trình niêm phong nhiệt thẻ giấy

 • Những sản phẩm hoàn chỉnh

  Những sản phẩm hoàn chỉnh